O blogu

Dla kogo piszę mojego bloga?

Mój blog jest adresowany do osób poszkodowanych wskutek szeroko rozumianych zdarzeń drogowych.

O czym piszę na blogu?

Motywem przewodnim mojego bloga są odszkodowania komunikacyjne. Nie można jednak skutecznie zgłębiać zagadnień odszkodowawczych w oderwaniu od pozostałych dziedzin prawa. Dlatego w swoich wpisach poruszam również tematy z zakresu: postępowania cywilnego, prawa podatkowego, prawa o ruchu drogowym, a także prawa karnego.

W swoich wpisach szczególną uwagę zwracam na:

  • zabezpieczenie interesów majątkowych ofiar wypadków drogowych oraz ich rodzin
  • zapewnienie pełnego odszkodowania z ubezpieczenia OC
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych  – AC, NNW, Assistance, GAP
  • szkodliwe praktyki ubezpieczycieli na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

*****